FILOZOFIA

SLOVNÍK

 slovník je zostavený s úplnou vážnostou
odporúcajú sa základy logiky a matematiky
na lahšie pochopenie

 

:

:

:

:

:

:

:

: